Author Topic: Digitalni elektronski tajmeri SM  (Read 8574 times)

Offline SloMi

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 408
Digitalni elektronski tajmeri SM
« on: November 13, 2015, 10:33:08 AM »
U toku leta i jeseni razvio sam nekoliko digitalnih elektronskih tajmera za neke klase slobodno letećih modela.
Za F1Q klasu modela (jedrilice sa elektro motornim pogonom elise) napravio sam 3 različita tajmera, za klasu
kružno komandovanih modela (KKL) napravio sam 1 tajmer dok na tajmeru za F1E jedrilice još radim i uskoro
će i oni biti u upotpuniti spisak tajmera koje pravim.   

Karakteristike tajmera i njihov izgled dati su u prilogu. 
 
Slobodan Midic
 

   Pregled SM digitalnih elektronskih tajmera
   
1.   Digitalni tajmer SM-Q1   
   
   * Osnovni tip SM-Q tajmera za upravljanje elektro motorom i jednim servoom
   * Baziran na PIC mikro kontroleru
   * Namenjen za slobodno leteće modele jedrilica i aviona sa električnim pogonom za penjanje na           visinu    
   * Zadovoljava osnovne zahteve FAI propisa za modele klase F1Q i E-36
   * Priključci: 2 tropinska muška konektora:        
         * za ESC (uz štampanu pločicu)
         * za servo (iznad-dalji od štampane pločice)
      (ESC je Electronic Speed Controller, Elektronski kontroler brzine)
   * Raspored napona na konektorima: gore 0V(minus), sredina +5V(plus), dole Signal (puls)
   * Broj položaja ručice servoa: 2
   * Položaji ručice servoa: 0-90 stepeni
   * Programibilni: 
         * snaga motora u stepenima od 0 do 8
         * vreme rada motora u desetinama sekundi i  sekundama od 0 do 49 sekundi
         * kašnjenje determe u minutama, desetinama sekundi i sekundama
      od 0 do 12min 59sek (12'59")
   * Moguće odustajanje od starta posle starta motora
   * Pozicioniranje servoa za postavljanje uzice determe
   * Napon napajanja za tajmer: 2.5V-5.5V jednosmerni
   * Dimenzije: 30x15x10mm
   * Masa: 4g
   * Funkcionisanje:  Kada se otpusti dugme tajmera počinje odbrojavanje se vremena rada            motora do isteka zadatog vremena. Posle toga motor staje i odbrojava se vreme za aktiviranje           determe do zadatog vremena, nakon čega se aktivira determa, i model sleće.

2.   Digitalni tajmer SM-Q2
   
   * Napredniji tip tajmera za uravljanje motorom i jednim servoom (izvedba identična kao SM-Q1)
   * Razlike u odnosu na SM-Q1:
     - Broj položaja ručice servoa: 3
     - Položaji ručice servoa: 0-45-90 stepeni
     - Zaustavljanje motora posle 2 sek prati skretanje ručice
       servoa za 45 stepeni (za komandu X)
     - Mogućnost priključka na sistem za udaljeno aktiviranje
       determe (RDT) uz dodatni trožilni kabl
   * Funkcionisanje:  Kada se otpusti dugme tajmera proradi motor i odbrojava se vreme rada            motora do isteka zadatog vremena. Posle toga motor staje, i nakon 2 sekunde servo skreće za           45 stepeni da omogući izvršenje komande X. Dalje se odbrojava vreme za aktiviranje              determe do zadatog vremena, nakon čega se aktivira determa, i model sleće.

3.    Digitalni tajmer SM-Q3

                 * Napredni tip tajmera za upravljanje motorom i jednim servoom (izvedba identična kao SM-Q1)
   * Razlike u odnosu na SM-Q1:
   
     -Broj položaja ručice servoa: 5
     -Položaji ručice servoa: 0-22.5-45-67.5-90 stepeni
      (za komande X1-X2-X3-X4, npr.: 0-krilo-rep-pravac-determa)
     -Položaj servoa (1) do zaustavljanja motora, položaj (2) za
      komandu X1 dve sek po zaustavljanju motora, ostali položaji
      (3) do (5) vremenski po želji
     -Mogućnost priključka na sistem za udaljeno aktiviranje
      determe (RDT) uz dodatni trožilni kabl
•   Funkcionisanje:  Posle zaustavljanja motora, kao i kod tajmera Q1, servo skreće za 22.5 stepena posle 2 sekunde, oslobađa polugu uzice komande X1, i odbrojava vreme do zadatog
za komandu  X2, posle čega servo skreće još za 22.5 stepena, kada oslobađa polugu uzice komande X2. Tajmer dalje odbrojava zadato vreme do aktiviranja komande X3, kada servo skrene za još 22.5 stepena. Konačno servo odbrojava zadato vreme za aktiviranje determe,
što završava pravolinijski let i model sleće.
   Napomena:  Za korišćenje ovog tajmera najpogodiji je sistem servoa  sa rotirajućim diskom sa       zasunom koji sukcesivno oslobađa poluge komandi redom jednu po jednu.

4.   Digitalni tajmer SM-K1
   
   * Tajmer za KKL modele za upravljanje motorom   
   * Upravljanje motorom: uključenje, isključenje i vreme rada
   * Priključak: tro-pinski muški konektor je za priključak na ESC
      (ESC je Electronic Speed Controller, Elektronski kontroler brzine)
   * Programabilni:
       - snaga motora u stepenima od 0 do 8
       - vreme pripreme za start u sekundama od 0 do 15 sekundi 
       - vreme rada motora 0 do 9minuta i 59 sekundi (svaki sekund)
   * Dok teče priprema LED žmiga usporeno, poslednje 3 sekunde ubrzano.
     Kada motor radi LED ne svetli. Kada motor stane LED svetli 3 sek,
     i program se vraća na birač.
   * Ako želite da zaustavite motor dok vam je model u ruci jednostavno
     pritisnite i otpustite dugme prekidača   
   * Moguć priključak na sistem daljinskog sistema za prinudno isključenje
     motora u svakom trenutku (RDT). RDT kabl se ne isporučuje uz tajmer.
   * El. napajanje: iz ESC-a (5V DC)
   * Dimenzije: 30x15x10mm
   * Masa: 4g

5.   Digitalni tajmer SM-E1  (ovaj tajmer je u razvoju)
   * Tajmer za "magnetare"- leteće modele koji se orijentišu prema
     Zemljinom magnetskom polju (po FAI klasa modela F1E)   Slobodan Midic
   slobodan.midic41@gmail.com      
« Last Edit: November 13, 2015, 10:40:26 AM by SloMi »