Author Topic: Proračun veličine servoa iz aspekta potrebe  (Read 12375 times)

Offline tibeteagle

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3191
Proračun veličine servoa iz aspekta potrebe
« on: September 17, 2015, 11:11:20 PM »
Pravilan način da se odredi tačna veličina i snaga potrebnog servoa za naš avio model je da se pođe od realne potrebe za obrtnim momentom. Naveo bih potrebu na komandama aviona, a što je najteže izračunati ili proceniti.
Na komandnim površinama u letu se javlja obrtni momenat, a koji servo treba da izdrži i to u pokretu. To je dinamička moć servoa. Momenat se javlja zbog vazdušnog otpora na njima u radu i zavisi od brzine leta, ugla pomeranja i veličine površine koja se pomera. Formula je interesantna i navedena je ovde sa onlajn kalkulatorom.

Servo Torque Calculator

Pod kojim uslovima važi rezultat navedeno je dole na stranici!

Dobijena vrednost je minimum za vrednost obrtnog momenta servoa sa linkaž vezom 1:1, a dobro je ići na jači, jer se sa time povećava brzina pomaka. Kod sportskih i skala modela ne treba ići sa većim faktorom od 2, a kod 3D modela može znatno preko toga, da se dobije više na brzini pomaka. Maks. kalkulisani odkloni se ionako retko prave pri velkim brzinama a i ne preporučljivo je osim kod ekstremnih 3D modela.

Različitom polužnom vezom između servoa i komande se momenat može povećati na uštrb ukupnog pomaka i brzine i obratno. To znači da i slabiji jeftiniji servoi mogu biti jaki u pogledu momenta ako nema potrebe za brzinom i velikim odklonom!

Jači servo je i brži pod opterećenjem. Nažalost, prava mehanička snaga (Power) servoa na izlaznom vratilu se može izmeriti samo u laboratorijskim uslovima u radu pod opterećenjem, jer je to dinamička karakteristika servoa, naspram obrtnog momenta koji je statička karakteristika.
Snaga se može približno odrediti iz maks. potrošnje strujne snage koju servo vuče pod statičkim opterećenjem pomnoženo sa oko 0.8.

Pošto se puno priča o snazi servo, da razčistimo i ovde nešto važno, a pre već diskutovano na više mesta. Obrtni momenat i snaga nisu isti pojmovi.
Obrtni momenat (Torque) je umnožak sile i kraka na koji deluje pod pravim uglom. Obično je ovo naznačeno kao moć servoa.
Snaga kod servoa (Power) je umnožak obrtnog momenta i ugaone brzine ili broja obrtaja. Ovo se ne- ili veoma retko navodi.

Navedena ugaona brzina kod servoa ne odražava skoro ništa, jer je ta vrednost bez opterećenja, odnosno u praznom hodu. Veoma lako može da se desi da takozvani brzi servoi pod opterećenjem budu mnogo sporiji nego oni sa sporijim parametrom. Dakle važniji je parametar moći obrtnog momenta servoa i to onaj dinamički kod primene na komandama.

Kakva je korist iz ovoga?
Ušteda može da bude znatna. Znamo da su jaki servoi skupi i njihova cena raste eksponencijalno sa porastom snage. Ako se iz ovoga ispostavi da nam je dovoljan i slabiji servo od možda onoga što smo pre mislili i tako nema viška izbačenog novca na ne potrebnu snagu.

Bezbednost?
Višak snaga servoa ne utiče na sigurnost rada kao kvalitet izrade servoa, jaka mehanika, savremenija elektronika, kvalitetan linkaž, kvalitetni dovod struje i stručno montiranje svega.

Naravno u izboru servoa ima još mnogo polaznih osnova, kao velika učestalost ekspoatacija kao kod 3D modela gde se servo može jako grejati, način montiranja, veličina skala izvedbe modela, tip komande ili druge funkcije kao meahanika točkova koja se pomera i slične druge okolnosti.

 (pijemo)« Last Edit: September 18, 2015, 12:17:16 AM by tibeteagle »