Author Topic: Kablici za servoe  (Read 7015 times)

Offline bjanko

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 801
Kablici za servoe
« on: June 25, 2019, 08:16:02 AM »
Zdravo da li ima neko viska kablica za servoe treba da odvedem servoe u krilima treba mi oko 1,5 metara (pijemo)

Offline stevapn

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 498
Re: Kablici za servoe
« Reply #1 on: June 25, 2019, 09:54:31 AM »